AnwälteReto Bernhard, Dr. iur.
Rechtsanwalt, Fachanwalt SAV Erbrecht, Mediator SAV

Michael Wild, MLaw
Rechtsanwalt, Nebenamtlicher Ersatzrichter

Thomas Schütz, lic. iur. (bis Juli 2018)
Rechtsanwalt, Mediator SAV